חברי ועדת אתיקה

פרופ נגה קולינס-קריינר (יו"ר הוועדה) nogack@geo.haifa.ac.il (החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה)

ד"ר חוה דיין havadayan64@gmail.com (ביה"ס לקרימינולוגיה)

ד"ר אלן הרטמן alan.hartman.gm@gmail.com (החוג למערכות מידע)

פרופ אנבל הרצוג aherzog@poli.haifa.ac.il (ביה"ס למדעי המדינה)

ד"ר תמר טרופ tammy20@inter.net.il (החוג לניהול משאבי טבע וסביבה)

ד"ר ארן ליביו orenlivio@gmail.com (החוג לתקשורת)

פרופ עמליה סער saaram@soc.haifa.ac.il (החוג לאנתרופולוגיה)

פרופ דוד פרג'י faraggi@stat.haifa.ac.il (החוג לסטטיסטיקה)

ד"ר מחמוד קעדן mqadan@univ.haifa.ac.il (בית הספר למנהל עסקים)

פרופ שירן רחמילביץ shiranrach@econ.haifa.ac.il (החוג לכלכלה)

פרופ אילן תלמוד talmud@soc.haifa.ac.il (החוג לסוציולוגיה)