זכיות במענקי הקרן הלאומית  למדע 

זכיות בשנת 2022

ד"ר אלון-ברקת סער - מדעי המדינה

תפיסות סטראוטיפיות שליליות כלפי המגזר הציבורי והשפעתן על הערכת הביצועים של שירותים ציבוריים על ידי אזרחים והיענותם.

ד"ר בונדי אסף ופרופ' טלי קריסטל - סוציולוגיה

לפתוח את הקופסה השחורה של ייצוג עובדים: מהן ההשפעות של התחדשות העבודה המאורגנת על תנאי עבודה וכיצד תורמים לכך ההסכמים הקיבוציים החדשים.

ד"ר בנאי איילת - מדעי המדינה

תיאוריה רפובליקנית של צדק לשוני: אי-שליטה, שוויון דמוקרטי, ומדיניות שפה.

פרופ' גבאי שי - פסיכולוגיה

נוירואבולוציה של קוגניציה חברתית.

פרופ' דוידוב אורי - סטטיסטיקה

נתוני סדר עם מבנה מורכב.

ד"ר דטנר איתי - סטטיסטיקה

בחירת מודל ובחינת חוסר התאמה למערכות של משוואות דיפרנציאליות רגילות.

ד"ר הברון נעמי - פסיכולוגיה 

התפתחות קישורי הבנת השפה העברית בקרב ילדים כחלון להבנת תהליכי רכישת שפה.

פרופ' כהן יונתן - תקשורת 

פרשנות יתר: האם חשיפה מתמשכת לנרטיבים משפיעה על הדרך בה אנו מבינים את המציאות?

ד"ר מינקוב עינת - מערכות מידע

מידול ידע חברתי מרשתות חברתיות ויישומיו.

פרופ' פישר אילן - פסיכולוגיה

רתימת אפקט הדיסקרטיזציה של דמיון אסטרטגי כאמצעי להשגה וייצוב של שיתוף פעולה במשחקים חוזרים.

פרופ' קמחי רות (אמריטוס) - פסיכולוגיה

הקשר בין ייצוג מופשט למידע שממנו נוצרת ההפשטה: המקרה של תפיסת אנסמבל.

ד"ר קרון אסף - פסיכולוגיה

הקשר בין הערכת הרלוונטיות של גירוי ועוצמת התגובה הרגשית.

פרופ' רפאלי שיזף - מנהל עסקים

חקר ועיצוב מערכות אינטראקטיביות לסנכרון בין-אישי.

זכיות בשנת 2021

פרופ' עמית ברנשטיין - פסיכולוגיה

ריפוי אקולוגיה חברתית של פליטים - בדיקת בקרה אקראית של התערבות מבוססת קשב וחמלה.

פרופ' אלכסנדר גולדנשלוגר - סטטיסטיקה

אמידה לא פרמטרית בבעיות הפוכות סטטיסטיות.

ד"ר לירן הרסגור  - מדעי המדינה

הפוליטיקה האלקטורלית בישראל במאה ה-21 שינוי והמשכיות. 

פרופ' פנינה סופר - מערכות מידע

גישה של קוגניציה מורחבת לתמיכה בתהליך כריית תהליכים.

פרופ' דני קורן- פסיכולוגיה

העצמי -הבסיסי הפגיע ללחץ בפסיכוזה מוקדמת: מחקר רב גלי מבוסס מציאות רבודה של מודל נוירופנומנולוגי של סיכון לסכיזופרניה.

פרופ' ורד קראוס - סוציולוגיה, פרופ' בנימין בנטל - החוג לכלכלה

עבודה לא סטנדרטית בישראל: גורמים והשלכות.

פרופ' זהר אביתר, ד"ר חמוטל קריינר - פסיכולוגיה 

דיבור פנימי כאמבודינמט של שפה: התרומה של פרוזודיה אימפליציטית להבנה וניבוי לשוניים.

פרופ' גל ריכטר לוין - פסיכולוגיה

תרומת אינטרנוירונים בדנטיט ג'ירוס לשונות האינדוידואלית בתגובה ללחץ.

ד"ר שרון רינגל- תקשורת

מדיה חברתיים כארכיון ציבורי: פרקטיקות מחיקת ציוצים בקר עיתונאים ועיתונאיות.

פרופ' סיגל זלכה- מנו- פסיכולוגיה

סדנת מחקר בנושא: תפקיד הרגש כמנגנון שינוי בפסיכותרפיה: שילוב של מדע בסיסי ויישומי 

ד"ר כרמלה לוטמר - מדעי המדינה, ד"ר מנדלר לאה - מדעי המדינה (עמית מחקר)

סדנת מחקר בנושא: היחסים המורכבים שבין סוגי סיוע ודיבידנדים פוליטיים - מי מקבל מה, כמה, למה, ומתי? 

פרופ' צבי קופליק - מערכות מידע

סדנת מחקר בנושא: היבטים תלויי זמן במידול משתמשים 

פרופ' שי צפריר- מנהל עסקים

סדנת מחקר בנושא: אלימות כלפי מורים בפרספקטיבה אקולוגית-מערכתית: מה למדנו עד כה, וכיוונים להמשך מחקר ופרקטיקה. 

ד"ר בנימין בקי - החוג לכלכלה

השקעה טרום-שידוכית עם הבנה אסטרטגית חלקית.

פרופ' טוד קפלן - החוג לכלכלה

החלטות מנהלים והשערת השוק היעיל.

זכיות בשנת 2020

ד"ר אדמון רואי - פסיכולוגיה

מדדים פיזיולוגיים בסביבה הטבעית של האדם כמנבאים של התאוששות רגשית, פיזיולוגית, ומוחית מסטרס (דחק) אקוטי.

פרופ' אופירה אילון - ניהול משאבי טבע וסביבה, פרופ' טלי כץ-גרו - סוציולוגיה, ד"ר קרן קפלן מינץ- פסיכולוגיה (עמית מחקר)

ההשפעה של תרבות ודת על הרגלי בזבוז מזון של משקי בית.

ד"ר אינה גייזלר-סלומון - פסיכולוגיה

מנגנונים תאיים, גנטיים ואפיגנטיים המתווכים את השפעת הומיאוסטזת גלוטמט על תפקוד קוגניטיבי.

ד"ר אורי הרץ - פסיכולוגיה

המנגנונים הנוירוקוגניטיביים בבסיס למידה של נורמות חברתיות.

ד"ר נועם ויינבך - פסיכולוגיה

שליטה אינהיביטורית ועיבוד רגשות בקרב מתבגרות עם הפרעות אכילה.

ד"ר מוטי זוהר - גיאוגרפיה ולימודי סביבה

זווית חדשה על ההתפתחות העירונית והאנושית בשלהי התקופה העותומנית: הדמיה של ירושלים וחיפה באמצעות ממ"ג היסטורי ולמידת מכונה.

פרופ' נורית טל אור - תקשורת

השפעת מעורבות במדיה על העצמי: קונטרסט בעקבות אסימילציה.

ד"ר נאדים כרכבי - אנתרופולוגיה

אתנוגרפיה של שדה המוזיקה בערבית בקרב מוזיקאים וקהלים יהודים-ישראלים.

ד"ר עליזה לוין - סוציולוגיה (משותף)

מסלולי חיים ממוגדרים ואי שוויון בגיל המבוגר בישראל.

פרופ' בני מילר - מדעי המדינה

עליית הלאומיות והפופוליזם: הסבר האתגרים לסדר הליברלי הבין-לאומי.

פרופ' סמי סמוחה - סוציולוגיה

קונפליקט עמדות בחברה שסועה לעומק: הסבר העמדות ומגמות שינוי העמדות של אזרחים ערבים ויהודים בישראל.

פרופ' אירית עקירב - פסיכולוגיה

קנבינואידים כטיפול אפשרי לדיכאון במודל בחולדה.

ד"ר קרן שרביט - פסיכולוגיה

מודל התהליך האינפורמטיבי: התערבות חדשה לשינוי עמדות בסכסוכים עיקשים 

ד"ר יובל פיינשטיין - סוציולוגיה

כיצד זהויות לאומיות מורכבות ומצביות משפיעות על עמדות פוליטיות והעדפות ביחס למדיניות? בחינה של תאוריה חדשה באמצעות המקרה של ישראל.

ד"ר ניצן פלדמן - מדעי המדינה

השפעת הכוח הימי וצי הסוחר על הקשר בין גלובליזציה כלכלית לקונפליקטים בין-לאומיים.

פרופ' יריב צפתי - תקשורת

להבין את חוסר אמון הקהל בתקשורת דרך ההבחנה בין סקפטיות וציניות כלפי התקשורת.

ד"ר רבקה ריב"ק - תקשורת

פרטיות בקהילות מקומיות וגלובליות של מפתחים.

זכיות בשנת 2019

ד"ר עידן אדרקה - פסיכולוגיה

התהליכים שמובילים לשיפורים פתאומיים ותוצאותיהם במהלך טיפול אינטרנטי בחרדה חברתית.

ד"ר שי גבאי - פסיכולוגיה

עיבוד פרצופים: גישה אבולוציונית, מדגים לאנשים.

פרופ' סיגל זלכה -מנו - פסיכולוגיה

חקירת מנגנוני שינוי בטיפול פסיכודינאמי לדיכאון מתוך פרספקטיבה של טיפול ממוקד-לקוח: המקרה של תיאוריות החולשות מול תיאוריות החוזקות.

ד"ר דנה זרחין - סוציולוגיה, ד"ר עמיד סעאבנה - סוציולוגיה

חקר הדפוסים החברתיים-תרבותיים של שינה בישראל: מחקר משולב שיטות.

פרופ' ישורון יפה - פסיכולוגיה

המימד הטמפורלי של צפיפות חזותית.

ד"ר כרמלה לוטמר - מדעי המדינה, ד"ר מנדלר לאה - מדעי המדינה (עמית מחקר)

היחסים המורכבים שבין סוגי סיוע ודיבידנטים פוליטיים.

ד"ר אסא מרון - סוציולוגיה

גבולות לפייננסליזציה של המדינה? המקרה של "השקעת אימפקט חברתי" בפרספקטיבה משווה.

פרופ' איריס ריינהרץ-ברגר - מערכות מידע, פרופ' דורון קליגר - החוג לכלכלה, ד"ר אלן הרטמן - מערכות מידע

תמיכה בקבלת החלטות בנוגע לאימוץ וניהול שירותים באירגונים מרובי עסקים.

פרופ' צבי ריס - סטטיסטיקה

כריית חוויות: שיטות סטטיסטיות לניתוח נתוני חיי היומיום.

פרופ' שכטר תומר- פסיכולוגיה

אימון בהבחנה תפיסתית: זיהוי מנגנונים המפחיתים הכללת יתר בהפרעות חרדה אצל ילדים ומתבגרים.

ד"ר דוידזון רועי - תקשורת (משותף)

שכפול אומת הסטארט-אפ? מעורבות מגזר הטכנולוגיה הישראלי בשדה החינוך.