אישור על השלמת תכנית הכשרה לאתיקה במחקרים בבני אדם

לתשומת לב כל החוקרים, על פי החלטת הסנאט, מיום 15.5.11

"כל חוקר המגיש בקשה לוועדת אתיקה במחקרים בבני אדם ישלים תכנית הכשרה לאתיקה במחקרים בבני אדם, כגון זה של המוסד הלאומי האמריקני לבריאות (NIH) או קורס שווה ערך העוסק בהגנה על נבדקים בני אדם, טרם יגיש הצעת מחקר לרשות המחקר. אישורי השלמה יועברו לרשות המחקר לארכיון."

בהתאם לכך – על כל החוקרים הלוקחים חלק (כולל הסטודנטים) בכל הצעה המוגשת, להנפיק אישור לוועדה ולצרפו למסמכי הבקשה.

הכשרה ואישור קורס אתיקה The Collaborative Institutional Training Institute – Human Research Protection Program) CITI) בהתאם להחלטה זו ניתן לקבל באתר.

הנחיות לרישום והשלמת הקורס ניתן למצוא כאן.

כמו כן יתקבלו אישורי Good clinical Practice) GCP) המקובלים במערכת הבריאות.

הצורך להמציא אישור כאמור הינו חד פעמי. האישור יתויק ברשימות הועדה וישמש את אותו החוקר מאותו רגע ואילך גם במחקרים עתידיים.