חברי ועדת אתיקה

חנה נפתלייב – מרכזת הועדה  hnaftalie@univ.haifa.ac.il

 ד"ר ארן ליביו, החוג לתקשורת -יו"ר הוועדה

ד"ר כרמלה לוטמר, בית הספר למדעי המדינה

פרופ' יואל לניר, החוג למערכות מידע

ד"ר עמיד סעאבנה, החוג לסוציולוגיה

ד"ר נורית שטובר-זיסו, בית הספר למדעי הסביבה

פרופ' אילן תלמוד, החוג לסוציולוגיה