חברי ועדת אתיקה

שרון סגל נאור – מרכזת הועדה  snaor@univ.haifa.ac.il

פרופ' נגה קולינס-קריינר (יו"ר הוועדה) nogack@geo.haifa.ac.il - ביה"ס למדעי הסביבה

ד"ר מחמוד קעדן - ביה"ס למנהל עסקים

ד"ר ארן ליביו - החוג לתקשורת

פרופ' יואל לניר - החוג למערכות מידע

ד"ר עמיד סעאבנה - החוג לסוציולוגיה

ד"ר אמנון מלץ - החוג לכלכלה

ד"ר כרמלה לוטמר - ביה"ס למדעי המדינה

פרופ' יגאל צ'רני - ביה"ס למדעי הסביבה

פרופ' קרול קדרון - החוג לאנתרופולוגיה

פרופ' אילן תלמוד - החוג לסוציולוגיה

ועדת אתיקה פסיכולוגיה

פרופ' נועם ויינבך - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

פרופ' שי גבאי - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה