חברי ועדת אתיקה

פרופ נגה קולינס-קריינר (יו"ר הוועדה) nogack@geo.haifa.ac.il (החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה)

פרופ' איתי בארי itaibeeri@poli.haifa.ac.il (ביה"ס למדעי המדינה)

פרופ אנבל הרצוג aherzog@poli.haifa.ac.il (ביה"ס למדעי המדינה)

ד"ר תמר טרופ tammy20@inter.net.il (החוג לניהול משאבי טבע וסביבה)

ד"ר ארן ליביו orenlivio@gmail.com (החוג לתקשורת)

ד"ר יואל לניר ylanir@is.haifa.ac.il (החוג למערכות מידע)

פרופ דוד פרג'י faraggi@stat.haifa.ac.il (החוג לסטטיסטיקה)

ד"ר מחמוד קעדן mqadan@univ.haifa.ac.il (בית הספר למנהל עסקים)

ד"ר אורי שי ori.shai@econ.haifa.ac.il ( החוג לכלכלה)

פרופ אילן תלמוד talmud@soc.haifa.ac.il (החוג לסוציולוגיה)