פוסט-דוקטורנטים בפקולטה

ד"ר דיאב אחמד

מדעי המדינה


השוואה בין השתלבות\התבדלות נשים לעומת גברים בחמשת מרכיבי ההון (חברתי, תרבותי, כלכלי, רגשי ומרחבי) בערים מעורבות לערים הומוגנית( מגזר ערבי).

tiar@bezeqint.net

ד"ר פס איציק

גאוגרפיה

בין זהות אישית ללאומית: מכתבי אסירות המחתרות בבית הסוהר הבריטי.

passizik@gmail.com

ד"ר קיינר פרסוב נאוה

גאוגרפיה

אסטרטגיות לחידוש עירוני; מדיניות דיור; הוגנות חברתית-מרחבית; הערכת תכניות בקנה מידה מקומי וארצי, תכנון בדיאלוג עם קהילה, עיצוב עירוני, דיור בר השגה ורשתות עירוניות המקדמות חוסן עירוני.

nava.kainer.persov@gmail.com

ד"ר בהט שמואל

גאוגרפיה

הקמת אתר ההנצחה בגבעת התחמושת והתפתחותו: בין אישי ולאומי.

shmuelbahat@gmail.com

ד"ר יודוביץ נטע

סוציולוגיה

לימודי הערצה (fan studies), מגדר ופמיניזם, וזהות. מדיניות וצריכת תרבות בתשע מדינות באירופה - מחקר של האיחוד האירופי.


NETAYODO@GMAIL.COM

ד"ר בן לוי רפאל

מדעי המדינה

השפעתם של תפיסות עולם, ערכים וזהות על חשיבה ביטחונית אסטרטגית.


rafbenlev@gmail.com

ד"ר גפני חן

מדעי המחשב

אפיון לשוני של כתיבה בשפה זרה.

Chen.gafni@gmail.com

ד"ר קומליק אולג

סוציולוגיה

בוחן את גבולות הפייננסליזציה של המדינה בעת הניאוליברלית באמצעות ניתוח המקרה של אגרות חוב חברתיות בישראל, קנדה וארה"ב.

komlik@gmail.com

ד"ר נתניאל אופסנה

פסיכולוגיה

שפה וגמישות מוחית : למידה וקונסולידציה של מילים מורכבות מורפולוגית בשפה חדשה.


upasana.nathaniel@gmail.com

ד"ר זיידאן היבה

פסיכולוגיה

כיצד סטרס (עקה) משפיע על הילדים והנכדים שלנו? מודל בבע״ח למציאת מנגנונים אפיגנטיים העומדים בבסיס העברה בין דורית של סטרס


hiba.zaidan5@gmail.com


מלגאית הפקולטה למדעי החברה


ד"ר פיק הדס

פסיכולוגיה

הבסיס המוחי והקוגניטיבי של יצירתיות והמנגנונים המוחיים בבסיס יצירתיות קבוצתית.

hadaspick@gmail.com

ד"ר שלום יונתן

פסיכולוגיה

חוקר טיפולים אינטרנטיים, תהליכים טיפוליים וחרדה חברתית. מקים אתר iCBT לחרדה חברתית.


yonishalom@gmail.com

ד"ר סנד הרן

פסיכולוגיה

חוקר תהליכים רגשיים בין אישיים בקשרים קרובים ובפסיכותרפיה.


haranse@gmail.com

מלגאי MINDSS 2020-2021

ד"ר קימל אוה

פסיכולוגיה

קונסולידציה תלויית שינה של שפה חדשה במבוגרים עם וללא דיסלקסיה.

השפעת התפלגות הקלט על למידה של ילדים ומבוגרים.


eva.kelman@gmail.com

ד"ר נצר דגן הדס

תקשורת

שיח החינוכי על המעבר להוראה ולמידה מקוונת בשגרת הקורונה.


hadasnd@gmail.com

ד"ר לוי גנני-סניידר

מדעי המדינה

טרור סייבר: השפעות פוליטיות, חברתיות ופסיכולוגיות


kerenlgs@gmail.com

ד"ר אסף בונדי

סוציולוגיה

ארגוני עובדים ואי-שוויון: בין מטרות ארגוניות, אסטרטגיות ותהליכי התחדשות


assafbondy@tauex.tau.ac.il

מלגאי MINDSS 2021-2022

ד"ר בנבניסטי יצחק

מערכות מידע

סינרגיה בין שיטות עבודה מומלצות לכלים של הנדסת תוכנה לבין אלה של מדעי החברה.


Itsik.Benbenisty@gmail.com

ד"ר טאהו קים

סטטיסטיקה

אלגוריתמים של זמן תת-ליניארי, אלגוריתמים אקראיים ואלגוריתמים של גרפים.

ktaeho@campus.haifa.ac.il

ד"ר טליה ריכטר

פסיכולוגיה

מערכת תמיכה דיאגנוסטית מבוססת קוגניציה: שימוש בניתוח למידת מכונה לאבחון חרדה ודיכאון

thalia.richter173@gmail.com

MINDSS 2021-2022 מלגאית

ד"ר דלית מילשטיין

פסיכולוגיה

דמיון אישי וקבוצתי, נרטיבים של זהות אישיים וקבוצתיים, רגש וסנכרון מוחי בין בני אדם במהלך חוויות רגשיות והעלת זיכרונות קולקטיביים.


dalitmil@post.bgu.ac.il

ד"ר סאמר סויד

מדעי המדינה

פוליטיקה של מנהיגות מיעוטים, מאקטיביזם עירוני לאקטיביזם פוליטיsamerswaid@gmail.com

ד"ר הדר פישר

פסיכולוגיה

"זיהוי דפוסי רגשות דיאדיים בפסיכותרפיה באמצעות קידוד אוטומטי של הבעות פנים"

hadar.fisher@gmail.com

מלגאית הפקולטה למדעי החברה

ד"ר יעל חזן

מערכות מידע

ניטור התנהגות כלבי כלביות באמצעות בינה מלאכותית


syaelh85@gmail.com

ד"ר קפלן יעל

מדעי המדינה

משבר הדמוקרטיה: על ייצוג, השתתפות פוליטית, וזהויות חברתיות בישראל.


yael.jcca@gmail.com

ד"ר ברין אלדד

סוציולוגיה


אכלוס ודיור בירושלים הישראלית בתקופת העיר החצויה, 1967-1948

eldadbrin@gmail.com

ד"ר בר נוי אביב

פילוסופיה ותקשורת

ידע, אמון, והפצה של מיסאינפורמציה ותכנים רעילים ברשתות החברתיות, בעיתונות המסורתית ובאמצעות כלי אינטליגנציה מלאכותית.

avivbarnoy@gmail.com

ד"ר נועה אשוש

סוציולוגיה

אי שוויון מגדרי, קנס האימהות, אטניות, עוני והסדרי עבודה לא סטנדרטים


noasulzer@gmail.com


ד"רטנגס אנאמי

מדעי המחשב

סיבוכיות חישובית


anamay.tengse@gmail.com

ד"ר בנימין הנקה

תכנית פסיפס - פסיכולוגיה ופילוסופיה


עיבוד מפוצל בתפיסה וקוגניציה

benhenke@gmail.com

ד"ר ענבר מזרחי בורוכוביץ

סוציולוגיה

מהכללה פיננסית לצדק פיננסי: המקרה של שוק ההלוואות בישראל.

inbar.m.borohovich@gmail.com

מלגאית הפקולטה למדעי החברה

ד"ר אלימלך אפרת

סוציולוגיה


השפעת דת ותרבות על דפוסי בזבוז מזון במשקי בית ישראל.


efratelm@gmail.com


ד"ר נאטור מהא

אנתרופולוגיה


היבטים אישיים וקולקטיביים של האמונה בגלגול נשמות בקרב הדרוזים בישראל: אינטראקציה אדם-אובייקט ומשמעותה בהתמודדות עם אבל והנכחת העבר בעדה הדרוזית .