פוסט-דוקטורנטים בפקולטה

ד"ר דיאב אחמד

מדעי המדינה


השוואה בין השתלבות\התבדלות נשים לעומת גברים בחמשת מרכיבי ההון (חברתי, תרבותי, כלכלי, רגשי ומרחבי) בערים מעורבות לערים הומוגנית( מגזר ערבי).

tiar@bezeqint.net

ד"ר פס איציק

גאוגרפיה

בין זהות אישית ללאומית: מכתבי אסירות המחתרות בבית הסוהר הבריטי.

passizik@gmail.com

ד"ר קיינר פרסוב נאוה

גאוגרפיה

אסטרטגיות לחידוש עירוני; מדיניות דיור; הוגנות חברתית-מרחבית; הערכת תכניות בקנה מידה מקומי וארצי, תכנון בדיאלוג עם קהילה, עיצוב עירוני, דיור בר השגה ורשתות עירוניות המקדמות חוסן עירוני.

nava.kainer.persov@gmail.com

ד"ר בהט שמואל

גאוגרפיה

הקמת אתר ההנצחה בגבעת התחמושת והתפתחותו: בין אישי ולאומי.

shmuelbahat@gmail.com

ד"ר צ'ילאר סוריאג'יט

מדעי המחשב

תורת החישוביות המורכבת : תורת הקידוד.


suryajith@protonmail.com

ד"ר בן לוי רפאל

מדעי המדינה

השפעתם של תפיסות עולם, ערכים וזהות על חשיבה ביטחונית אסטרטגית.


rafbenlev@gmail.com

ד"ר גפני חן

מדעי המחשב

אפיון לשוני של כתיבה בשפה זרה.

Chen.gafni@gmail.com

ד"ר אפלבוים חזן טלי

מנהל עסקים

פעילויות רווחה ומורשת בארגונים ופעילויות מורשת ככלי לניהול המשאב האנושי.

applboim@bgu.ac.il

ד"ר נתניאל אופסנה

פסיכולוגיה

שפה וגמישות מוחית : למידה וקונסולידציה של מילים מורכבות מורפולוגית בשפה חדשה.


upasana.nathaniel@gmail.com

ד"ר יעקובוביץ רועי

סטטיסטיקה


הסתברות יישומית וסטטיסטיקה מתמטית.


royi.jacobovic@mail.huji.ac.il

ד"ר יודוביץ נטע

סוציולוגיה

לימודי הערצה (fan studies), מגדר ופמיניזם, וזהות. מדיניות וצריכת תרבות בתשע מדינות באירופה - מחקר של האיחוד האירופי.


NETAYODO@GMAIL.COM

ד"ר קומליק אולג

סוציולוגיה

בוחן את גבולות הפייננסליזציה של המדינה בעת הניאוליברלית באמצעות ניתוח המקרה של אגרות חוב חברתיות בישראל, קנדה וארה"ב.

komlik@gmail.com

ד"ר סנד הרן

פסיכולוגיה

חוקר תהליכים רגשיים בין אישיים בקשרים קרובים ובפסיכותרפיה.


haranse@gmail.com

מלגאי MINDSS 2020-2021

ד"ר פיק הדס

פסיכולוגיה

הבסיס המוחי והקוגניטיבי של יצירתיות והמנגנונים המוחיים בבסיס יצירתיות קבוצתית.

hadaspick@gmail.com

ד"ר זיידאן היבה

פסיכולוגיה

מנגנונים מוחיים ואפיגנטיים של העברה בין-דורית של סטרס.


hiba.zaidan5@gmail.com

ד"ר שלום יונתן

פסיכולוגיה

חוקר טיפולים אינטרנטיים, תהליכים טיפוליים וחרדה חברתית. מקים אתר iCBT לחרדה חברתית.


yonishalom@gmail.com

ד"ר נבואני עולא

שירותי אנוש

קונפליקט בית עבודה בקרב האוכלוסייה הערבית והיהודית בישראל.


ola.nabwani@mail.huji.ac.il

ד"ר קימל אוה

פסיכולוגיה

קונסולידציה תלויית שינה של שפה חדשה במבוגרים עם וללא דיסלקסיה.

השפעת התפלגות הקלט על למידה של ילדים ומבוגרים.


eva.kelman@gmail.com

ד"ר גל נעם

תקשורת

התערבויות חינוכיות של חברות הייטק בישראל ואופן הצגתן בתקשורת.


noam.gal@mail.huji.ac.il


מלגאית MINDSS 2020-2021

ד"ר נצר דגן הדס

תקשורת

שיח החינוכי על המעבר להוראה ולמידה מקוונת בשגרת הקורונה.


hadasnd@gmail.com

ד"ר לוי גנני-סניידר

מדעי המדינה

טרור סייבר: השפעות פוליטיות, חברתיות ופסיכולוגיות


kerenlgs@gmail.com

ד"ר בנבניסטי יצחק

מערכות מידע

סינרגיה בין שיטות עבודה מומלצות לכלים של הנדסת תוכנה לבין אלה של מדעי החברה.


Itsik.Benbenisty@gmail.com

ד"ר אלפנדרי רוית

מנהל עסקים

מתמחה בחקר קבלת החלטות, הערכת סיכון ואלימות במקום העבודה.


ravit103@gmail.com

ד"ר עשור יעל

אנתרופולוגיה

אנתרופולוגית שעוסקת בהצטלבות של מוסר ורגשות ברפואה, בביורוקטיה, ובמה שביניהם.


yaelassor@gmail.com

ד"ר טאהו קים

סטטיסטיקה

אלגוריתמים של זמן תת-ליניארי, אלגוריתמים אקראיים ואלגוריתמים של גרפים.

ktaeho@campus.haifa.ac.il

ד"ר מהנדה ורמה ניטין

מדעי המחשב

אלגוריתמים של זמן תת-ליניארי, אלגוריתמים אקראיים ואלגוריתמים של גרפים.

nithvarma@gmail.com

ד"ר זהבית לויטץ

מדעי המדינה

ארגוני מנהל ציבורי אינטליגנטיים רגשית: מודל תאורטי ובחינה אמפירית.

zhavit@gmail.com