בית השיטה - סדנאות מתודולוגיות

הבית לכלי מחקר, כתיבה והוראה במדעי החברה

"בית השיטה" - הבית לכלי מחקר, כתיבה והוראה במדעי החברה הוקם בפקולטה למדעי החברה של אוניברסיטת חיפה במטרה לשמש מסגרת למידה והקניית מיומנויות מתודולוגיות, אקדמיות, ופדגוגיות לתלמידי מחקר ולסגל אקדמי בתחומים מגוונים של מדעי החברה בישראל. ייעודו של בית השיטה לשפר את המיומנויות הנדרשות מדור העתיד של חוקרים ותלמידים בתחום.

בית השיטה יציע מגוון של הכשרות קצרות בתחומים שונים ומכוון להפוך למוקד של הכשרה אקדמית משלימה עבור מדעני העתיד בתחומים שונים כמו פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מדע המדינה, יחסים בינלאומיים, מנהל ומדיניות ציבורית, תקשורת, קרימינולוגיה, גאוגרפיה ולימודי סביבה, כלכלה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב ומערכות מידע, וכן בתחומים משיקים כמו עבודה סוציאלית, מנהל עסקים, משפטים, חינוך, ועוד.

במסגרת "בית השיטה" תוצענה מידי שנה סדנאות שונות, מתודולוגיות ואחרות, הן לחברי סגל ולתלמידי מחקר באוניברסיטת חיפה והן לסטודנטים וחברי סגל מחוץ לאוניברסיטה. תכנית הסדנאות של בית השיטה תתפרסם מראש מידי שנה והרישום יערך מראש על בסיס מקומות פנויים.

בית השיטה מופעל על ידי צוות אקדמי ומנהלי בפקולטה למדעי החברה של האוניברסיטה בחיפה.