עידוד מחקר בפקולטה

טיפוח חוקרים צעירים

סיוע לתלמידי מחקר (תואר שני ודוקטורט) בנסיעה לכנסים להגשת בקשה לחץ כאן

מענק לתלמידי מחקר (תואר שני ודוקטורט) עבור פרסום מדעי להגשת בקשה לחץ כאן

עידית - קהילת דוקטורנטים מצטיינים לפרטים  נוספים לחץ כאן

מענק מחקר לדוקטורנטים /יות ופוסט-דוקטורט תשפ"ג לפרטים  נוספים לחץ כאן

מצוינות מחקרית