עידוד מחקר בפקולטה

טיפוח חוקרים צעירים

סיוע לתלמידי מחקר (תואר שני ודוקטורט) בנסיעה לכנסים להגשת בקשה לחץ כאן

מענק לתלמידי מחקר (תואר שני ודוקטורט) עבור פרסום מדעי להגשת בקשה לחץ כאן

עידית - קהילת דוקטורנטים מצטיינים לפרטים נוספים לחץ כאן

מענק מחקר לדוקטורנטים /יות ופוסט-דוקטורט תשפ"ג לפרטים נוספים לחץ כאן

מלגה דוקטורט ופוסט דוקטורט ע"ש בלום לפרטים נוספים לחץ כאן

מלגה לפוסט-דוקטורט MINDSS לפרטים נוספים לחץ כאן

מצוינות מחקרית

עידוד הגשת הצעות מחקר תחרותיות לאחר קריאה והדרכה של חוקרים בכירים

מענקי מחקר - כאשר מענקי הרקטור לקיימות נפגשים עם מדעי החברה החישוביים לפרטים נוספים לחץ כאן

עזרה בהנחייה וליווי של מחקרים בתחום מדעי החברה החישוביים לפרטים נוספים לחץ כאן

Visiting Scholar Fellowships for mor info