עידוד מחקר בפקולטה

טיפוח חוקרים צעירים

סיוע לתלמידי תואר שני בנסיעה לכנסים להגשת בקשה לחץ כאן

סיוע לדוקטורנטים/יות בנסיעה לכנסים להגשת בקשה לחץ כאן

מענק לדוקטורנטים/יות עבור פרסום מדעי להגשת בקשה לחץ כאן

מענק לתלמידי מחקר לפרטים נוספים לחץ כאן

מצוינות מחקרית


יעודכן בהקדם